Products List

產品介紹

燈泡照明
燈管照明
室內燈具
戶外燈具
電源週邊
各種線材
各種電池
出水龍頭
電機材料
五金百貨
水電材料
衛浴五金
家電用品
風扇家電

【適得】LED T8 燈泡色燈管 18W - 4呎(塑鋁材質)

型號: A1143

瞭解更多

【適得】LED T8 燈泡色燈管 9W - 2呎(塑鋁材質)

型號: A1123

瞭解更多

【適得】LED T8 畫光色燈管 9W - 2呎(塑鋁材質)

型號: A112

瞭解更多

【東亞】LED T8 畫光色燈管 5W - 1呎

型號: A121

瞭解更多

【東亞】LED T8 燈泡色燈管 5W - 1呎

型號: A1213

瞭解更多

【東亞】LED T8 畫光色燈管 20W - 4呎

型號: A124

瞭解更多

【東亞】LED T8 燈泡色燈管 20W - 4呎

型號: A1243

瞭解更多

【東亞】LED T8 畫光色燈管 10W - 2呎

型號: A122

瞭解更多

【東亞】LED T8 燈泡色燈管 10W - 2呎

型號: A1223

瞭解更多

【東亞】LED T8 紅色燈管 10W - 2呎

型號: A2422

瞭解更多

【旭光】LED T8 燈泡色玻璃燈管 18W - 4呎

型號: A1843

瞭解更多

【旭光】LED T8 畫光色玻璃燈管 20W - 4呎

型號: A184

瞭解更多

【旭光】LED T8 燈泡色玻璃燈管 15W - 3呎

型號: A1833

瞭解更多

【旭光】LED T8 畫光色玻璃燈管 15W - 3呎

型號: A183

瞭解更多

【旭光】LED T8 燈泡色玻璃燈管 10W - 2呎

型號: A1823

瞭解更多

【旭光】LED T8 畫光色玻璃燈管 10W - 2呎

型號: A182

瞭解更多